Nyheter

Siste nyheter for bransjen

I følge avisen “Byggmesteren” (utgave 0219) lover den nye regjeringen å videreføre arbeidet med forenkling av plan- og byggesakprosessene….