Taktekking / Takrenovering

Takarbeid er altså vår spesialitet og vår styrke. Enten det gjelder utskifting av eksisterende tak, reparasjoner, service, vedlikehold eller annet takarbeid, kan Borgen Byggservice ta jobben. Våre taktekkere har høy kompetanse innen alle typer tekking av tak. Ingen oppdrag er for stor eller for liten for oss.

Bilder fra tidligere arbeid