Siste nyheter fra bransjen

I følge avisen “Byggmesteren” (utgave 0219) lover den nye regjeringen å videreføre arbeidet med forenkling av plan- og byggesakprosessene.

I dengjeringsplatformen fra Granavolden er det kommet til flere nye punkter om forenklinger. Regjeringen skriver blant annet at de hvert fjerde år vil gjennomgå regelverket med tanke på kostnadsvirkninger.

– Boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygge raskere og rimeligere. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre prosessen. Forenklingsarbeidet skal derfor fortsette gjennom mer effektive planprosesser og fulldigital bygesaksprosess.

NOEN AV TILTAKENE SOM DET SKAL ARBEIDES MED FREMOVER ER:

* FORENKLE OG TYDELIGGJØRE REGELVERK FOR EKSISTERENDE BYGG, MED SIKTE PÅ Å UTVIDE BOLIGEIERES HANDLINGSROM TIL Å GJØRE ENDRINGER PÅ EGEN EIENDOM

* FORENKLE KRAV TIL SAKSBEHANDLING OG REDUSERE ANTALL SØKNADPLIKTIGE TILTAK. I DENNE SAMMENHENG SKAL DET UTREDES NÆRMERE: FJERNE SØKNADSPLIKT FOR PLATTING OG TERRASSE, GJØRE DET LETTERE Å ETABLERE UTLEIEDEL I TILKNYTNING TIL EGEN BOLIG, OG UTVIDE KRAVENE TIL SØKNADSFRI GARASJEBYGGING.

* UTVIKLE ENERGIKRAVENE TIL BYGG I TRÅD MED KLIMAFORLIKET

* STIMULERE TIL ØKT BRUK AV TRE SOM BYGGEMATERIALE

* STIMULERE TIL OPPGRADERING AV ELDRE BOLIGER

* GJØRE DET ENKLERE Å FOLGE LOVER OG REGLER I BYGGENÆRINGEN, OG FORSTERKE INNSATSEN MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I SAMARBEID MED NÆRINGEN

Vi i Borgen byggservice AS gleder oss til eventuelle endringer !!

( Artikkelen hentet fra avis Byggmesteren, utgave 0219)

 

MED VENNLIG HILSEN,

BBS AS TEAM :)